Flåtebygg bygget for Backer i 200920090117154913
Helse Bergen20090116125426