Modulbygg

Djønne Modul har siden 1991 vært en leverandør av modulbygg til alle formål. Vi er lokalisert i Bergen, men tilbyr tjenester til hele landet. Vi kan både fungere som under- og totalleverandør.

Hva er et modulbygg?

Å bygge et modulbygg er i prinsippet som å bygge med lego. Bygget er prefabrikkert, og monteres direkte på fundament på byggeplassen. Ofte snakker vi om flere moduler som er satt sammen til større bygninger – derav legoprinsippet.

Modulbygg kan tas i bruk som byggemetode i de fleste prosjekter. Under ser du hva vi vanligvis bygger med en slik type bygg:

  • Skoler
  • Barnehage
  • Kontorer
  • Leiligheter
  • Boliger

Se eksempler på ulike prosjekter av modulbygg vi har bygget!

Fordeler med modulbygg

Høy fleksibilitetMuligheten til å sette sammen ulike ferdigbygde rom, gjør at man enkelt kan lage gode og fleksible løsninger tilpasset kundens behov. Du velger selv hvordan du vil ha det, innenfor gitte rammer.
Kort byggetidFabrikkproduksjon og grunnarbeid utføres samtidig. Dette gir en kortere byggetid enn hva gjelder konvensjonelle bygg.
Godt inneklimaModulene er ferdige med vegger, gulv og tak før de forlater produksjonshallen. Dette gjør at man ikke får problemer med fukt og vannskader i løpet av byggingen, noe som lett kan forekomme når man bygger utendørs.
Enklere å kvalitetssikreFabrikkproduksjon gir ryddigere og tryggere arbeidsplasser med bedre forutsetninger for god kvalitetssikring
Mer miljøvennligNår produksjonen foregår på fabrikk, blir det enklere og billigere å tilrettelegge for god materialutnyttelse, mer effektiv resirkulering og bedre kontroll av utslipp.

Vi er totalleverandør

Det er flere fordeler med å velge oss som totalleverandør av prosjektet. Blant de viktigste faktorene er at du som kunde slipper å forholde deg til flere ledd og instanser. Dette gjør det enkelt for deg å holde styr på hvor vi er i prosessen, og hvem du skal forholde deg til i forhold til prosjektets gang.

Som totalleverandør tar vi også selvsagt av oss alt av byggesøknader og tegninger. Videre følger vi så opp denne prosessen mot de ulike kommuner. For enkelte kan dette være en energikrevende prosess i seg selv, men med oss slipper du å tenke i de baner.

Når byggeløyve foreligger gjennomføres grunn- og betongarbeider samtidig som modulene fremstilles innendørs på fabrikk. I denne prosessen kontrolleres alt annet fagarbeid, slik at kunde skal kunne komme til komplett bygg og overta nøkler uten problemer av noe slag.

Vi tar altså av oss alt fra prosjektering til utførelse, med eller uten betong. Ta kontakt med oss her for spørsmål om modulbygg!